MENU

PEOPLE'S PARK.

Tuloy-tuloy na ang trabaho para sa bagong People's Park sa 9th Ave cor 9th St. Grace Park.

Ito ay ang katabing bloke lamang ng bagong city hall at commercial complex.

Ginigiba na rin ang mga lumang gusali sa dulo ng isang ektaryang lupain upang pagtatayuan ng bagong Caloocan Convention Center.

Nasa mga larawan din ang architectural perpectives ng mga proyektong ito.